Η διοίκηση του ομίλου έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως:

  • Ξενοδοχεία και τουρισμός
  • Θεατρικές επιχειρήσεις
  • Συμβουλευτικές εταιρείες
  • Εκτυπωτικές μονάδες
  • Εισαγωγές-εξαγωγές βαρέων μηχανημάτων

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.