Α/Γ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Φ/Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
IPP INDEPENDENT POWER PRODUCER
MW MEGAWATT
O&M OPERATION AND MAINTENANCE

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.