Τεχνικός προιστάμενος. Υπεύθυνος O&M αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων. Εκτενής πείρα στον κλάδο. Σύμβουλος ηλεκτρολογικού σχεδιασμού νέων έργων.

 

Προϊσταμενος του Νομικού Τμήματος. Υπεύθυνος για τη νομική υποστήριξη στρατηγικών συνεργασιών. Εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ από τις αρχές του κλάδου σε θέματα θεσμικού πλαισίου. Λοιπές συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε θέματα υποβολής φακέλων και κατάρτισης συμβάσεων.


Οικονομικός Διευθυντής. Υπεύθυνος για τον οικονομικό προγραμματισμο και την εκπόνηση αναλυτικών οικονομικών μοντέλων νέων έργων.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.