Νικόλαος Παρίσης: Ιδρυτής του ομίλου και πρωτοπόρος στο χώρο των ΑΠΕ. Εμπειρία από το 1996 στο χώρο της ενέργειας. Ένας από τους 1ους Ανεξάρτητους Παραγωγούς Ενέργειας (ΙΡΡ) στην Ελλάδα. Τομέας ευθύνης οι στρατηγικές συνεργασίες.


Παναγιώτης Παρίσης: Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών του ομίλου. Εμπειρία από το 1998 στον ενεργειακό χώρο με ειδίκευση σε έργα ΑΠΕ και Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων έργων και εποπτείας όλων των τομέων. Οικονομολόγος.


Όλγα Παρίση: Αναδυόμενες αγορές και εφαρμογές Υδρογόνου. Υπεύθυνη για νέες τεχνολογίες και εσωτερικό έλεγχο. Σπουδές σε Φυσική, ΑΠΕ και Διδακτορικό σε συστήματα Υδρογόνου. Εργάζεται και ως σύμβουλος στο ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας).

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.