Γιατί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας?

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, όπως:

• Ανεξάντλητες πηγές ενέργειας: οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν ανεξάντλητες ενεργειακές πηγές. Εντούτοις, υπάρχει μια διάκριση μεταξύ μερικών μορφών ΑΠΕ, καθώς μερικές μορφές, όπως η βιομάζα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανανεώσιμες πηγές δεδομένου ότι μπορεί να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλες ως ανεξάντλητοι πόροι, όπως, ο αέρας και ο ήλιος, που είναι αδύνατον να ‘στερέψουν’.
• Αποφυγή εκπομπών επικίνδυνων ρύπων: η χρήση των ΑΠΕ δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη καθώς δεν αυξάνει τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι το κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα, αλλά και τις εκπομπές άλλων ρύπων, όπως τα οξείδια θείου και αζώτου, και σωματιδιακή ύλη (PM10).
• Ενεργειακή ασφάλεια: οι ΑΠΕ είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού, κάνοντας τα εθνικά ενεργειακά συστήματα λιγότερο τρωτά στις πολιτικές αστάθειες, εμπορικές διαφωνίες, κλπ.
• Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα: το ευρύ φάσμα των διαφόρων μορφών ΑΠΕ προσφέρει ποικίλες διεσπαρμένες, αποκεντρωμένες ενεργειακές επιλογές που προσφέρουν στους ανθρώπους την δυνατότητα αυτονομίας και ανεξαρτησίας από τους μεγάλους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενώ παράλληλα ανακουφίζουν τα συστήματα υποδομής και μειώνουν τις απώλειες από την μεταφορά ενέργειας.
• Ορθολογική χρήση πηγών ενέργειας: οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση των πηγών ενέργειας δεδομένου ότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών.
• Χαμηλά έξοδα λειτουργίας: τα έργα ΑΠΕ έχουν συνήθως μεγάλο κόστος επένδυσης αλλά χαμηλές λειτουργικές δαπάνες. Εντούτοις, ο συνυπολογισμός του εξωτερικού κόστους σε σχέση με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις κάνει σε πολλές περιπτώσεις τις επενδύσεις ΑΠΕ σχετικά χαμηλού κόστους εφαρμογές.
• Ευκαιρίες εργασίας: οι επενδύσεις ΑΠΕ συνεπάγονται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Τοπική ανάπτυξη: ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, η αξιοποίηση των ΑΠΕ μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γενικότερα, τα έργα εκμετάλλευσης ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και να αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση και άλλων έργων σε τοπική κλίμακα.
 

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.