Ο όμιλός μας ενισχύει την τοπική κοινότητα και τις τοπικές αρχές. Η ενίσχυση αυτή, εκτός από την παροχή ποσοστού επί των πωλήσεών μας απευθείας στις δημοτικές αρχές και τους κατοίκους, περιλαμβάνει επίσης φιλανθρωπικό έργο, σχολικές εκδρομές και επαφές με πανεπιστήμια.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.