Το επιχειρηματικό μας σχέδιο περιλαμβάνει έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και εκμετάλλευση σε νέες χώρες, κυρίως στα Βαλκάνια.

 

Τα έργα μας συμπεριλαμβάνουν:

  • Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία
  • Έργα έτοιμα προς κατασκευή
  • Έργα με άδεια παραγωγής
  • Έργα με αναμονή σύνδεσης
  • Έργα θετικής γνωμοδότησης
  • Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.