Η ανάπτυξη ενός έργου ΑΠΕ είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Η διαδικασία ανάπτυξης περιλαμβάνει πολλά βήματα που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω φάσεις:

  1. Σύλληψη
  2. Οργάνωση
  3. Αδειοδοτική διαδικασία
  4. Χρηματοδότηση
  5. EPC

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλες τους τομείς  της ανάπτυξης έργων  ΑΠΕ. Αναπτύσσει έργα «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key) από την αρχική σύλληψή τους ή από μεταγενέστερα στάδια. Ο Όμιλος συνδυάζοντας γνώση, ευελιξία, ταχύτητα και τη νοοτροπία του «μπορώ και θα το κάνω» (can-do attitude) έχει την δυνατότητα να υλοποιεί επιτυχώς επενδύσεις στο χώρο της πράσινης ενέργειας. Η 20ετής εμπειρία του Ομίλου σε κάθε βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ καθιστά τον Όμιλο έναν κατάλληλο συνεργάτη για την ανάπτυξη πράσινων έργων. Λόγω της σχετικά μικρής και ανεξάρτητης ομάδας, σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό όραμα του ιδρυτή, ο Όμιλος είναι σε θέση να βρίσκει και να υλοποιεί γρήγορα επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σημαντικός παράγοντας στην πολιτική ανάπτυξης έργων ΑΠΕ του Ομίλου είναι η επικοινωνία και ο σεβασμός στις τοπικές κοινότητες. Οι τοπικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι και η κοινωνία συμμετέχουν από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης έργων ΑΠΕ ώστε να διασφαλιστεί η εύρεση γενικά αποδεκτής ενεργειακής λύσης.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.