Μέσω των εταιρειών του, ο  όμιλος έχει αναπτύξει άνω των 580 MW στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι βασικοί στόχοι μας είναι η αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Η στρατηγική μας παραμένει η ίδια αλλά τα επόμενα βήματά μας θα συμπεριλάβουν περισσότερα Φ/Β και άλλες νέες τεχνολογίες στο μίγμα των επενδύσεών μας.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.