Ο όμιλος PARISSIS GROUP ιδρύθηκε το 1998 από τον αείμνηστο Νικόλαο Παρίση καιδραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα στηνανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων.Σήμερα συνεχίζουν τη διοίκηση και τις δραστηριότητες του Ομίλου τα δυο παιδιά τουΠαναγιώτης Παρίσης και  Όλγα Παρίση.

Ο Παναγιώτης Παρίσης, οικονομολόγος, με σπουδές στην Αγγλία στο UCE στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες του ομίλου, εκδότης του περιοδικού Greenissue και μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ. Με εμπειρία από το 1998 στον ενεργειακό χώρο με ειδίκευση σε έργα ΑΠΕ, υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων έργων και εποπτείας όλων των τομέων.

Η Όλγα Παρίση ,  επίσης  με σπουδές στην Αγγλία,  Διδάκτωρ του Imperial College of London του Ηνωμένου Βασιλείου με εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Υδρογόνου και Αποθήκευσης Ενέργειας. Είναι μέλος των ΔΣ των εταιρειών, μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ   και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Αποθήκευσης Ενέργειας. Από το 2009 έως το 2014 εργαζόταν  στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Τεχνολογιών Υδρογόνου, όπου συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά έργα όπως το STORIES (Addressing barriers to storage technologies for increasing the penetration of intermittent energy sources), το H2SusBuild (Development of a clean and energy self-sustained building in the vision of integrating H2 economy with Renewable Energy Sources)κλπ.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.