ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 • Ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • Δικηγόρων
 • Λογιστών
 • Περιβαλλοντολόγων
 • Κάθε προσώπου με οικολογική συνείδηση

 

Γνώσεις σχετικά με τα εξής:

 • Βιωσιμότητα
 • Νομοθεσία
 • Μελέτες παντός είδους
 • Οργανωτική συμπεριφορά
 • Τεχνικές διοίκησης
 • Πρωτοπορία
 • Επιχειρηματική διάρθρωση
 • Επιχειρηματική δεοντολογία

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.