Ο όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον κλάδο και επενδύει σε νέες υπερσύγχρονες τεχνολογίες. Αποτελεί στόχο η εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την ανάπτυξή τους.

human 

Τα κύρια ενδιαφέροντα είναι:

  • Εφαρμογές υδρογόνου
  • Νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες
  • Επέκταση των υφιστάμενων γνώσεων.

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.