Ένας από τους σημαντικότερους τομείς είναι η διαχείριση του τεράστιου όγκου εισερχομένων πληροφοριών. Τα αρχεία μας ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με νέες νομοθετικές διατάξεις, δημοσιεύματα τύπου και τεχνολογίες. Εφαρμόζεται μέθοδος ελέγχου των πληροφοριών και η ομάδα μας διαθέτει τις γνώσεις για την πρόβλεψη και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων.
 Market Monitoring Legislation

We use cookies to optimize site functionality and give you the best possible experience.